Horst Ziegert

weiterführende Texte:

  • StadtBILD Journal 99, Oktober 2011: Horst Ziegert aus Görlitz – Segelflieger, Bergsteiger, Dichter; aus: Horst Ziegert, „Gereimtes aus dem Alltag“, Literaturmühle Arnschwang, 2010